Witamy na stronie Centrum Edukacji Suzuki.     

Shinichi Suzuki

Metoda Suzuki, której twórcą był jeden z najwybitniejszych pedagogów XX wieku Shinichi Suzuki, jest nauczaniem muzyki, filozofią i przede wszystkim drogą do duchowego i intelektualnego rozwoju. Ten niezwykle skromny człowiek, ponad wszystko kochający dzieci uważał, że wszystkie są jednakowo zdolne a ich talent może rozwinąć się, jeśli tylko będą przebywać w sprzyjającym środowisku”. To „sprzyjające środowisko” to najbliższa rodzina a więc rodzice, dziadkowie, których nieustający entuzjazm przy zdobywaniu kolejnych umiejętności, dopinguje ich pociechę do dalszego wysiłku. Właśnie przy pomocy troskliwej i motywującej rodziny oraz pedagoga – nauczyciela, dziecko może rozwijać swój talent muzyczny, ale i także plastyczny, ruchowy oraz językowy. Wzbogacać swoją osobowość by stać się w przyszłości wartościowym człowiekiem. Shinichi Suzuki często powtarzał, że „Tam gdzie jest miłość, wiele można osiągnąć”.

W 1945 w japońskim Matsumoto wraz z małżonką, Waltraud Suzuki, założył Instytut Rozwoju Talentu, gdzie rozwijając wymyśloną przez siebie metodę nauczał gry na skrzypcach aż do śmierci (1998 r.).

W krótkim czasie metodę doceniło wielu muzyków i pedagogów na całym świecie. Początkowo przyjęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie do dziś, poza Japonią, istnieją największe ośrodki muzyczne uczące Metodą Suzuki. Wkrótce hiszpański wiolonczelista, Pablo Casalsa zachwycony amerykańską szkołą Suzuki, przeniósł metodę na grunt europejski. Dziś dzieci uczące się Metodą Suzuki można spotkać w większości krajów świata.

Z czasem Metodę Suzuki przeniesiono na pozostałe instrumenty. Dziś na świecie jest ponad 400 tysięcy dzieci uczących się Metodą Suzuki gry na skrzypcach, fortepianie, wiolonczeli, altówce, kontrabasie, gitarze, harfie, flecie i innych instrumentach.

W Polsce Metoda Suzuki rozwija się od ponad 15 lat. Polskie Stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki (CES) wyszkoliło już ponad 150 nauczycieli głównie gry na skrzypcach i fortepianie ale także na flecie, gitarze i wiolonczeli. Ponad 2000 dzieci mieszkających w różnych miastach Polski może dziś cieszyć się muzyką dzięki stosującym tę metodę wykwalifikowanym nauczycielom. Kilka razy w roku organizowane są Międzynarodowe Warsztaty, w których biorą udział trenerzy oraz dzieci z całej Europy. 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.