PROGRAM KURSU DLA NAUCZYCIELI WIOLONCZELI

Kurs podstawowy prowadzi do uzyskania kwalifikacji Europejskiego Stowarzyszenia Suzuki (ESA) stopnia 1. Kurs zaawansowany prowadzi do uzyskania kwalifikacji ESA stopnia 2-3 oraz 4-5. Zaleca się, aby słuchacze Studium Pedagogicznego rozpoczęli praktykę nauczania Metodą Suzuki nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszych 45 godzin kursu. Otrzymane kwalifikacje są wpisywane do rejestru Centrum Edukacji Suzuki (CES) i ESA. Po ukończeniu co najmniej 90 godzin (6 miesięcy) kursu, słuchacze przystępują do egzaminu CES i w zależności od zaliczonego materiału, otrzymują kwalifikacje CES 1 stopnia i akredytację CES do czasu uzyskania kwalifikacji ESA, ale nie na dłużej niż do czasu upłynięcia kolejnego roku członkowskiego. Po ukończeniu co najmniej 180 godzin (18 miesięcy) kursu, słuchacze przystępują do egzaminu ESA i po uzyskaniu kwalifikacji stopnia 1, otrzymują akredytację CES na czas nieograniczony, odnawianą co roku wraz z odnowieniem członkostwa CES. Do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych ESA kolejnych stopni, wymagane jest ukończenie co najmniej 90 godzin kursu. Do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych ESA 5 stopnia, wymagane jest ukończenie co najmniej 45 godzin (6 miesięcy) kursu, od czasu uzyskania kwalifikacji ESA 4 stopnia. Decyzję w sprawie dopuszczenia słuchacza do egzaminu podejmuje kierownik sekcji instrumentalnej.

Obowiązujące na każdym stopniu:

·       Obserwowanie lekcji dzieci.

·       Udział w koncertach roboczych.

·       Udział w lekcjach indywidualnych.

·       Prowadzenie notatek.

·       Indeks.

Prace pisemne i zadania:

·       “Podstawowe założenia Metody Suzuki”. Praca na podstawie książki Dr Suzuki “Nurtured by Love” w formie wykładu dla rodziców. (Stopień 1)

·       “Jak założyć grupę Suzuki”. Praca zawierająca: informacje o sposobie rekrutacji uczniów, edukacji rodziców, organizowania obserwowania lekcji; plan zajęć indywidualnych i w grupach, koncertów oraz informacje o CES i międzynarodowych organizacjach Suzuki. (Stopień 1)

·       Praca zawierająca przykłady ćwiczeń w okresie poprzedzającym grę na instrumencie oraz przedstawiająca sposób uczenia “Wariacji 1”.

·       “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 1”. Praca zawierająca konspekt pierwszych lekcji z dziećmi.

·       “Zajęcia w grupach”. Praca zawierająca przykłady zabaw z możliwością gry na instrumencie dla dzieci w wieku przedszkolnym. (Stopień 1)

·       Praca z zakresu metodyki nauczania początkowego. (Stopień 1)

·       “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 2”. Praca uwzględniająca wprowadzenie czytania nut i repertuaru dodatkowego, z przykładami.

·       Praca: “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 3”.

·       Praca zawierająca ocenę swojej dotychczasowej działalności pedagogicznej Suzuki z uwzględnieniem wieku i poziomu uczniów. (Stopień 3-5)

·       Praca: “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 4”.

·       Sporządzenie listy utworów repertuaru dodatkowego stopnia 4 z uwzględnieniem muzyki kameralnej.

·       Praca o roli rodziców i jej ewolucji w miarę dorastania dziecka. (Stopień 4)

·       Zaplanowanie jednodniowych warsztatów dla dzieci. (Stopień 4)

·       Praca: “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 5”.

·       Sporządzenie listy utworów repertuaru dodatkowego stopnia 5 z uwzględnieniem muzyki kameralnej.

·       Przygotowanie wykładu - pokazu o Metodzie Suzuki dla nauczycieli wiolonczeli. (Stopień 5)

·       Zorganizowanie jednodniowych warsztatów dla dzieci. (Stopień 5)

·       Sporządzenie listy materiałów (publikacji i nagrań) pomocnych w nauczaniu Metodą Suzuki. (Stopień 5)

 

Obowiązujące wykłady:

·       Główne założenia Metody Suzuki. (Stopień 1)

·       Rola nauczyciela i rodziców w Metodzie Suzuki. (Stopień 1)

·       Edukacja w wieku przedszkolnym. (Stopień 1)

·       Rozwój uzdolnień muzycznych dziecka. (Stopień 1)

·       Jak założyć grupę Suzuki. (Stopień 1)

·       Ruch Suzuki w świecie. (Stopień 1)

·       Jak uczą się małe dzieci. Korzyści płynące z uczenia się Metodą Suzuki. (Stopień 1 lub 2)

·       Problemy wykonawcze repertuaru. (Stopień 1-5).

·       Jak ćwiczyć i motywować. (Stopień 1-5)

·       Lekcje indywidualne i koncerty dzieci - video. (Stopień 1-5)

·       Zajęcia w grupach czyli nauka przez zabawę. (Stopień 2)

·       Materiały uzupełniające (teoria muzyki, gamy, ćwiczenia, czytanie nut, muzyka kameralna). (Stopień 2 i 3)

 

Wytyczne ESA związane ze szkoleniem nauczycieli:                                                                                   

            Wyciąg z ESA Teacher training and Examination Manual 

a.     Studia nad filozofią kształcenia Dr Suzuki.

b.    Praca nad instrumentem.

c.     Lekcje indywidualne. Praca nad techniką gry, wydobyciem i jakością dźwięku. Słuchacze powinni wykazać się wszechstronną znajomością repertuaru na swój instrument.

d.    Gruntowna znajomość problemów wykonawczych repertuaru poszczególnych stopni. Praca nad metodyką i psychologią uczenia.

e.     Obserwowanie lekcji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Metody Suzuki.

f.      Uczenie dzieci pod kierunkiem wykładowcy.

g.    Wykłady z psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między rodzicem i dzieckiem.

h.    Praktyczny udział w koncertach i dyskusjach.

 

Spełnienie wymogów Programu Szkolenia wymienionych poniżej jest, zgodnie z regulaminem ESA, warunkiem dopuszczenia słuchaczy do egzaminów. Informacje dotyczące egzaminów ESA, zawarte są w publikacji ESA Teacher Training and Examinations.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 1 - problemy wykonawcze: Zeszyt 1

1.    Zapoznanie się z zagadnieniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

2.    Obserwowanie co najmniej 10 lekcji prowadzonych przez kwalifikowanego nauczyciela Metody Suzuki.

3.    Poprowadzenie co najmniej 3 lekcji pod kierunkiem wykładowcy.

4.    “Podstawowe założenia Metody Suzuki”. Praca na podstawie książki Schinichi Suzuki “Nurtured by Love” w formie wykładu dla rodziców.

5.    “Jak założyć grupę Suzuki”. Praca zawierająca: informacje o sposobie rekrutacji uczniów, edukacji rodziców, organizowania obserwowania lekcji; plan zajęć indywidualnych i w grupach, koncertów oraz informacje o CES i międzynarodowych organizacjach Suzuki.

6.    Praca zawierająca przykłady ćwiczeń w okresie poprzedzającym grę na instrumencie oraz przedstawiająca sposób uczenia “Wariacji 1”.

7.    “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 1”. Praca zawierająca konspekt pierwszych lekcji z dziećmi.

8.    “Zajęcia w grupach”. Praca zawierająca przykłady zabaw z możliwością gry na instrumencie dla dzieci w wieku przedszkolnym.

9.    Praca z zakresu metodyki nauczania początkowego.

10.  Praktyczny udział w koncertach.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 2 - problemy wykonawcze: Zeszyt 2 & 3

1.    Obserwowanie co najmniej 10 lekcji stopnia podstawowego i średniego prowadzonego przez kwalifikowanego nauczyciela Metody Suzuki.

2.    Poprowadzenie co najmniej 3 lekcji pod kierunkiem wykładowcy.

3.    Praca nad problemami wykonawczymi stopnia 2.

4.    “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 2”. Praca uwzględniająca wprowadzenie czytania nut i repertuaru dodatkowego, z przykładami.

5.    Praktyczny udział w koncertach.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 3 - problemy wykonawcze: Zeszyt 4 & 5

1.    Obserwowanie co najmniej 10 lekcji stopnia średniego prowadzonego przez kwalifikowanego nauczyciela Metody Suzuki.

2.    Poprowadzenie co najmniej 3 lekcji pod kierunkiem wykładowcy.

3.    Praca nad problemami wykonawczymi stopnia 3.

4.    Praca: “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 3”.

5.    Praca zawierająca ocenę swojej dotychczasowej działalności pedagogicznej Suzuki z uwzględnieniem wieku i poziomu uczniów.

6.    Praktyczny udział w koncertach.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 4 - problemy wykonawcze: Zeszyt 6 & 7

1.    Obserwowanie co najmniej 5 lekcji stopnia średniego i zaawansowanego prowadzonego przez kwalifikowanego nauczyciela Metody Suzuki.

2.    Poprowadzenie co najmniej 3 lekcji pod kierunkiem wykładowcy.

3.    Praca nad problemami wykonawczymi stopnia 4.

4.    Praca: “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 4”.

5.    Sporządzenie listy utworów repertuaru dodatkowego stopnia 4 z uwzględnieniem muzyki kameralnej.

6.    Praca o roli rodziców i jej ewolucji w miarę dorastania dziecka.

7.    Praca zawierająca ocenę swojej dotychczasowej działalności pedagogicznej Suzuki z uwzględnieniem wieku i poziomu uczniów.

8.    Zaplanowanie jednodniowych warsztatów dla dzieci.

9.    Praktyczny udział w koncertach.

WYMAGANIA NA STOPIEŃ 5 - problemy wykonawcze: Wszystkie zeszyty

1.    Obserwowanie co najmniej 5 lekcji stopnia zaawansowanego prowadzonego przez kwalifikowanego nauczyciela Metody Suzuki.

2.    Poprowadzenie co najmniej 3 lekcji pod kierunkiem wykładowcy.

3.    Praca nad problemami wykonawczymi stopnia 5.

4.    Praca: “Problemy wykonawcze repertuaru stopnia 5”.

5.    Sporządzenie listy utworów repertuaru dodatkowego stopnia 5 z uwzględnieniem muzyki kameralnej.

6.    Przygotowanie wykładu - pokazu o Metodzie Suzuki, dla nauczycieli wiolonczeli.

7.    Zorganizowanie jednodniowych warsztatów dla dzieci.

8.    Praca zawierająca ocenę swojej dotychczasowej działalności pedagogicznej Suzuki z uwzględnieniem wieku i poziomu uczniów.

9.    Sporządzenie listy materiałów (publikacji i nagrań) pomocnych w nauczaniu Metodą Suzuki.

10.  Praktyczny udział w koncertach.

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.