1. Rejestracja nauczyciela.

  Nauczyciel rejestruje się na stronie "https://www.suzuki.edu.pl", klikając w górnym, prawym rogu w "Rejestracja dla nauczycieli" lub wpisując adres strony: "https://www.suzuki.edu.pl/admin/register".

  W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić wszystkie pola. Pola "Adres strony internetowej", "Krótki opis/notka biograficzna" oraz "Kod pocztowy" nie są obowiązkowe będzie je można później uzupełnić.

  Informacje podane w polach "Imię", "Nazwisko", "Email", "Numer telefonu", "Adres strony internetowej", "Krótki opis/notka biograficzna", będą wyświetlone na stronie internetowej w zakładce "Znajdź nauczyciela" oraz przy opisie nauczyciela.

  Pola adresu korespondencyjnego widoczne są wyłącznie dla biura CES i nie będą wyświetlane na stronie internetowej.
  Po zaznaczeniu "Otrzymuj powiadomienia" nauczyciel będzie informowany o aktualnościach i wydarzeniach.

  Wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym będzie można później edytować.

  Po zarejestrowaniu nauczyciel może logować się do panelu administracyjnego.

 2. Logowanie się nauczyciela do panelu administracyjnego.

  Po wcześniejszym zarejestrowaniu się nauczyciel loguje się do panelu administracyjnego, klikając w górnym, prawym rogu strony "Zaloguj się".

 3. Panel i profil nauczyciela.

  1. Pierwsze logowanie i uzupełnienie danych w czterech krokach.

   Pierwszy krok.

   Po pierwszym zalogowaniu się w danym roku szkolnym nauczyciel proszony jest o opłacenie swojej składki członkowskiej (przed opłaceniem składki funkcjonalność panelu jest ograniczona).
   Płatności dokonywane są przez system płatności elektronicznych Przelewy24.

   Drugi krok.

   Po opłaceniu składki nauczyciel w pierwszej kolejności powinien uzupełnić swój profil.
   Konieczne jest dodanie instrumentu/instrumentów oraz lokalizacji nauczania.
   Jeżeli nauka jest prowadzona w kilku miastach należy dodać je jako oddzielne lokalizacje.
   UWAGA! Dopiero po dodaniu instrumentów i lokalizacji nauczyciel wyświetli się na stronie internetowej w zakładce "Znajdź nauczyciela".
   Stopień instrumentu jest ustalany przez biuro suzuki

   Trzeci krok.

   Po uzupełnieniu swojego profilu nauczyciel powinien dodać rodzica.
   Po uzupełnieniu danych rodzica, wyborze składki dla niego, podaniu adresu email i kliknięciu "Dodaj", do rodzica na podany email wysyłana jest informacja z linkiem kierującym rodzica do płatności elektronicznych Przelewy24.

   UWAGA! Bardzo ważne jest podanie właściwego adresu email rodzica, ponieważ służy on do identyfikacji rodzica w systemie administracyjnym. Rodzic powiadamiany jest automatycznie (wiadomość email) o konieczności opłacenia składki cyklicznie jeden raz w tygodniu dopóki nie opłaci składki. Rodzic może opłacić swoją składkę wyłącznie poprzez link kierujący do płatności elektronicznych Przelewy24 przesłany w wiadomości email.

   Czwarty krok.

   Po dodaniu rodzica nauczyciel powinien dodać ucznia/uczniów.
   Jeśli nauczyciel nie posiada żadnych uczniów powinien zaznaczyć odpowiednią informację w swoim profilu na odpowiedniej stronie. W przeciwnym wypadku nie będzie wyświetlany na stronie.
   Uczniów można dodawać wyłącznie do dodanych wcześniej rodziców.

   UWAGA! Bardzo ważne jest dodanie uczniów, ponieważ uczniowie mogą uczyć się u różnych nauczycieli. System administracyjny rozpoznaje czy dany rodzic/uczeń ma opłaconą wcześniej składkę.

  2. Kolejne logowania.

   Po każdym kolejnym logowaniu w danym roku szkolnym nauczyciel może edytować swoje dane oraz dane rodziców i uczniów.

 4. Wylogowywanie się.

  Po wyedytowaniu i uzupełnieniu wszystkich danych w swoim profilu nauczyciel powinien wylogować się, klikając w nazwę swojego użytkownika oraz wybrać "Wyloguj".

Powrót