Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: Stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 05-080 Izabelin B. Dane są przetwarzane celem:

Niniejszą zgodę wyrażam całkowicie dobrowolnie, zostałem/łam także poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności o prawie dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.